Ana içeriğe atla

1. İhtiyacın tespiti

2. Yaklaşık maliyet tespiti

3. İhale ilanın verilmesi

4. İlanın gönderilmesi

I- Kamu İhale Kurumu

II- Basın İlan Kurumu

5. İhale komisyonunun kurulması

6. İhale ilgili dosya hazırlanması

I- İdari Şartname

II- Sözleşme Tasarısı

III- Standart Formlar

IV- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

V- Birim Fiyatlar

VI- Teknik Şartnameler

7. Hazırlanan dosyanın satışa sunulması

8. İhale gününe hazırlık

I- İhale tutanaklarının hazırlanması

9. İhalenin gerçekleşmesi

10. İhale neticesinde ihale komisyonunun kararı

11. İhale komisyon kararının ihale yetkilisine sunulması (İhale Sonuç Onayı)

12. İhale Sonuç Onayı ile birlikte 1. Ve 2. firmalara dair K.İ.K’ ndan online teyit alınması

13. İhale Sonuç Bildirimlerinin firmalara tebliği

14. İhaleyi kazanan firmanın sözleşmeye davet edilmesi

15. Maliye bakanlığına karar pulu ve sözleşme pulu yatırılması

16. K.İ.K bedeli yatırılması

17. Kamu ihale kanunu 10. madde belgelerinin firma tarafından temini ve idareye sunulması

18. Sözleşmenin imzalanması, imza günü K.İ.K’ten teyit alınması

19. Yapı denetim heyetinin oluşturulması

20. Yer teslim tutanağı ile firmaya yer teslimi yazılması

21. İhale sonucunun K.İ.K’na bildirilmesi

22. Hazırlanan ihale işlem dosyalarının

I- Yüklenici firma teslimi

II- Kontrol (yapı denetim elemanlarına) teslimi

III- Kontrol amirine

IV- Strateji daire başkanlığına

V- S.G.K ‘na gönderilmesi

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz.

asbu.edu.tr' yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.